Results for Craobhacha Rince Naisiunta na hEireann 2017
23rd to 25th June 2017

Comp# 33 - Minor Girls Ceili 11 - 13 * indicates World Qualifier

Entry Name School Place
110 Team A Ni Chearra-O'Baolain : Cuige Uladh 1
123 Team A Kiely-Walsh : Cuige Mumhan 2
105 Team B Mona Ni Rodaigh : Cuige Uladh 3
124 Team A Sylvan Kelly : Cuige Chonnacht 4
104 Team A Flynn O'Kane Academy : Cuige Mumhan 5
114 Team A Áine Murphy Dance Academy : Cuige Mumhan 6
108 Team A Sarah Clogher : Cuige Chonnacht 7
121 Team A Ard Rialla O'Donoghue : Cuige Uladh 8
107 Team A Doherty Petri : Cuige Uladh 9
106 Team A Smith Academy : Cuige Laighean 10
102 Team A Mona Ni Rodaigh : Cuige Uladh 11
118 Team A Ryan : Cuige Mumhan 12
117 Team A Callanan : Cuige Laighean 13
111 Team A Curley Brennan : Cuige Laighean 14
116 Team A Cosceol : Cuige Uladh 15
103 Team B Sarah Clogher : Cuige Chonnacht 16
122 Team A Dunphy : Cuige Laighean 17
113 Team A Carol Leavy : Cuige Uladh 18
126 Team A Corrigan-White School : Cuige Uladh 19
109 Team A Birgid Whelan : Cuige Mumhan 20
112 Team A Linda Martyn : Cuige Chonnacht 21
125 Team A McKevitt : Cuige Uladh 22
101 Team A Anne Walsh : Cuige Laighean 23